top of page
shutterstock_1292812084.jpg

Guide

5-stegsmodellen 

  • Utredning om väggen är bärande eller ej - följ steg 1-3.

  • Avväxling av bärande vägg, följ steg 1-4

  • Utredning om det är möjligt att ta upp hål för vatten, avlopp och ventilation i vägg - följ steg 1-3 & 5. 

Steg 1

Kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun och begär ut samtliga konstruktionsritningar samt arkitektritningar för din fastighetsbeteckning. I Stockholm kan du ladda ned ritningarna direkt från webben till din dator, klicka här. 

Steg 2

1. Markera din lägenhet.

2. Markera den vägg eller väggar som du vill utreda bärighet i eller önskar avväxla på en ritning. Se bilder nedan:

Steg 3

Markera vilken våning det gäller på en fasad- och/eller en sektionsritning, se bild för fasadritning nedan: 

Steg 4 (gäller endast avväxling om väggen är bärande) 

Följ steg 1-3, därefter skriv ut samtliga dimensioner (längd/höjd/tjocklek) på aktuell vägg samt omkringliggande väggar på en ritning. Detta på grund utav att ritningarna ibland kan vara bristfällig. Se bild nedan: 

Steg 5 (gäller endast hål för VA&Vent) 

1. Markera på en ritning var hålet önskas. 

2. Ta även ett foto på aktuell vägg och markera var hålet ska gå, se bilder nedan. 

bottom of page