KONSTRUKTÖRER

Byggarkivets byggnadsingenjörer hjälper dig med ditt projekt. 

 

Vi tar reda på om en vägg är bärande eller ej. Om väggen är bärande så tar vi fram konstruktionsritningar för en avväxling så att du kan öppna upp ändå.

 

Vi skapar även konstruktionsritningar för nybyggnation, ombyggnation och tillbygnation av småhus. Vi tar oss även an garage och mindre industrifastigheter.

VÄGGUTREDNING - är väggen bärande eller inte?

Vill du riva eller flytta en vägg?

Ta först reda på om den är bärande eller ej. Byggarkivet är experter på att utreda väggars bärighet.

Om väggen inte är bärande – Erhåller du ett utredningsintyg som du kan överlämna till din bostadsrättsförening eller annan aktör.

SEK 5000 inkl. moms 

HÅLUPPTAGNING FÖR VA&VENT 

Vill du göra hål i en vägg?

Mycket vanligt vid exempelvis flytt av kök. Vi hjälper dig att utreda om det är möjligt att ta upp hål för t.ex. vatten, avlopp & ventilation i bärande väggar. 

 

Du erhåller ett utredningsintyg med vår slutsats.

SEK 5000 inkl. moms

RITNINGAR FÖR AVVÄXLING

Vill du riva eller flytta en bärande vägg?

Om väggen är bärande – Erbjuder vi ritningar på en avväxling. Detta innebär bland annat att en öppen planlösning kan skapas.

 

Om du väljer att inte gå vidare med en avväxling så erhåller du ett utredningsintyg.

SEK 10 000 inkl. moms

BYGGA NYTT 

Konstruktionsritningar

 

Vi producerar konstruktionsritningar för alla typer av projekt. Låt oss hjälpa dig med ditt! 

 

  • Nyproduktion

  • Tillbyggnation

  • Ombyggnation 

  • Garage

  • Carport

  • Flerbostadshus

Offert

 

© 2020 @ Byggarkivet - Allmänna villkor - Cookies & Säkerhet

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon